Επωνυμία Επιχείρησης:  ΚΑΚΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΦΜ : 998747442
Αρ.Γεμη: 113623352000

ΔΟΥ : ΣΕΡΡΩΝ
Έδρα : ΣΕΡΡΕΣ